Bemiddeling

Bemiddeling, mediation, conflict- en gespreksbegeleiding

Vaak is het eenvoudiger, vriendelijker en efficiënter om samen naar een oplossing te zoeken van een probleem. Daarom ben ik mediator geworden. Als bemiddelaar treed ik op in verschillende soorten conflicten. Bij voorkeur buiten een procedure om. Wil de andere partij (nog) niet meewerken? Dan kijk ik als conflictbegeleider samen met u naar manieren om met het conflict om te gaan.

Tegelijk is mijn achtergrond als strafrechtadvocaat ook in conflicten uitermate waardevol. Vanuit die rol ben ik namelijk gewend om met elk probleem, hoe groot ook, om te gaan en altijd weer de mens achter de daad te kunnen (laten) zien.

Strafrecht

Wanneer een verdachte, die met zijn of haar leven verder wil, bereid is om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar daden, dan begeleid ik de gesprekken die daarbij plaatshebben. Soms komt dit initiatief van de verdachte, soms heeft het slachtoffer de behoefte aan een gesprek. Bijvoorbeeld omwille van de relatie met de verdachte of om een nare gebeurtenis achter zich te kunnen laten.

Ik bemiddel ook in zaken waarin (nog) geen aangifte is gedaan, maar waarin wel een misdrijf heeft plaatsgevonden.


Familiezaken

In familieconflicten bemiddel ik bij situaties waarin mensen uit elkaar gaan, maar ook bij (vaak onuitgesproken) ruzies tussen broers en zussen of tussen ouders en kinderen. Soms is één gespreksbegeleiding al genoeg om een situatie dragelijk te maken.

In familie(conflict)situaties zoek ik op creatieve manier naar mogelijkheden om het gesprek aan te gaan. Dat kan bijvoorbeeld ook een briefwisseling zijn. Als de ander niet wil praten, kun je ook het gesprek met jezelf aangaan of met een buitenstaander. Wanneer een situatie erom vraagt, vind ik altijd weer een andere ingang om het conflict aan te gaan. Hiervoor schoolde ik mezelf afgelopen jaren in diverse methoden, disciplines en zienswijzen op het vlak van conflicthantering.