Advies

Als adviseur begeleid ik mijn cliënten in allerlei conflicten. Bijvoorbeeld bij een integriteitskwestie, een ruzie in de werksfeer, met een opdrachtgever of in een familieconflict. Ik onderzoek de sterke en de zwakke kanten en mogelijke routes en oplossingen. Dat kan juridisch zijn, maar dat hoeft niet.

Daarnaast adviseer ik mensen met gewetensvragen. Ik ben analytisch en bevragend en betrek het recht wanneer dat nodig lijkt of van mij wordt verwacht.

Collega-juristen, waaronder advocaten, zoeken mij regelmatig op om te sparren over hun werk. Bijvoorbeeld over het maken van de juiste keuze in een procedure. Als adviseur put ik hierbij vanuit mijn eigen ervaring dat dit lang niet altijd makkelijk is. Ook kan het gaan over persoonlijk leiderschap, over zingeving en het in de praktijk brengen van een eigen visie op het vak.