Advocatuur

Advocaat

Vanuit mijn jarenlange ervaring in het strafrecht kan ik mijn cliënten precies vertellen wat zij wel en niet kunnen verwachten in een strafzaak. Ik ben gericht op oplossingen die recht doen aan hun verhaal en begeleidt hen zo dat zij zich gesterkt voelen en weer verder kunnen met hun leven.

Uiteraard doe ik wat u van een advocaat mag verwachten. Ik ken de weg in juridische procedures, werk grondig en onderzoek met u wat de oorzaak is van het probleem. Daarnaast heb ik een groot netwerk en ben ik vindingrijk in het bedenken van oplossingen.

Maar ik doe meer. In mijn werk zoek ik altijd naar de menselijke maat. Zowel in de omgang met mijn cliënten of met andere betrokkenen met wie zij te maken hebben. Conflicten ga ik niet uit de weg en in contact met wederpartijen, officieren van justitie en rechters weet ik de juiste toon te vinden. Hierdoor escaleert een conflict of procedure niet (onnodig) en is men bereid naar het verhaal van mijn cliënten te luisteren.

Kortom, ik werk op een zo menswaardige en respectvolle manier en zoek, samen met u en met wederpartijen, naar duurzame oplossingen.

Advies

In ongeveer de helft van mijn zaken speelt er (nog) geen procedure. Toch kan het strafrecht dan al van belang zijn. Denk bijvoorbeeld aan integriteitsschendingen en #metoo-zaken. Ook hierin sta ik mijn cliënten bij. Het gaat dan om vragen als:

✤ Hoe ga ik of hoe gaan wij als organisatie om met een melding over misbruik?
✤ Moet ik aangifte doen tegen iemand of zijn er andere mogelijkheden?
✤ Wat kan ik doen als er mogelijke een aangifte tegen mij wordt gedaan?
✤ Hoe ga ik om met ernstige aantijgingen in de media?